Contributie

Bij de filosofie van onze vereniging en onze stijl hoort, dat er geen sprake mag zijn van winstbejag. Tevens willen we de beoefening van Pencak Silat laagdrempelig houden. De contributie dient uitsluitend om de kosten te dekken en alle gelden komen ten goede aan de leden.

De contributie is in 2018 € 16,- per maand. Alle leden van onze vereniging kunnen gratis gebruik maken van de aparte bokstrainingen  in Venlo (op dinsdag en donderdag) welke gegeven worden door een van onze instructeurs. Informatie of vragen over de bokslessen kunnen via de contactgegevens in het menu van deze website worden opgevraagd.

De contributie graag per bank te betalen op het rekeningnummer van de vereniging; (Rabobank, rekeningnummer NL55 RABO 0101 0763 63 op naam van ‘Sehati’). De inschrijfkosten voor een nieuw lid zijn eenmalig € 20,- en kunnen worden betaald tijdens de betaling van de eerste contributie.

Onze vereniging staat verder ingeschreven bij de kamer v. koophandel onder registratie nummer: 51968347.