Contributie

Bij de filosofie van onze vereniging en onze stijl hoort, dat er geen sprake mag zijn van winstbejag. Tevens willen we de beoefening van Pencak Silat laagdrempelig houden. De contributie dient uitsluitend om de kosten te dekken en alle gelden komen ten goede aan de leden.

De contributie voor de beide takken van Sehati (Venlo en Nijmegen) wordt bepaald door de kosten van zaalhuur in de betreffende gemeente en de groepsgrootte. Kosten per maand in 2018 zijn  € 20,- voor de leden in Nijmegen. Bij groei van de groep in Nijmegen zal de maandcontributie mogelijk in de toekomst worden verlaagd of, voor hetzelfde maandbedrag, het aantal lessen worden uitgebreid. Bij deelname van meerdere gezinsleden hanteren wij een gezinskorting. Voor de groep in Venlo is de contributie wat lager door de huidige groepsgrootte.  Dit is in 2018 € 16,- per maand.

De contributie graag per bank te betalen op het rekeningnummer van de vereniging; (Rabobank, rekeningnummer NL55 RABO 0101 0763 63 op naam van ‘Sehati’). De inschrijfkosten voor een nieuw lid zijn eenmalig € 20,- en kunnen worden betaald tijdens de betaling van de eerste contributie.

Alle leden van onze vereniging kunnen gebruik maken van de aparte bokstrainingen  in Venlo (op dinsdag en donderdag) welke gegeven worden door een van onze instructeurs. Informatie of vragen over de bokslessen kunnen via de contactgegevens in het menu van deze website worden opgevraagd.

Onze vereniging staat verder ingeschreven bij de kamer v. koophandel onder registratie nummer: 51968347.